Kitas valpar är snart 14 dagar och har börjat öppna ögonen.

Hälsn
Anders&Mirjam