Våra vilda djur utsätts för många faror. Trafiken tar allt mer av viltet. I bigogad länk kan du se hur mycket viltolyckor som rapporterats in. Det finns också ett stort mörkertal eftersom en del bilförare inte rapporterar in om bilen inte fick några större skador. http://www.svt.se/content/1/c8/01/20/20/15/viltolyckor_statistik_län_djur.pdf Jordbruket tar sin tribut. Här finns inte heller några siffror över antal harungar och rådjurskid som fastnar i slåtteraggregatet. Inte heller hur många djur som skadas av besprutning och kvarglömd taggtråd. Den här hjorten hade tur som upptäcktes i tid. Ståltråd satt intvinnad i hornen och han kunde inte ta sig loss. Han brottades ner av folk som sett honom och klipptes loss med en bultsax.