Tack Matilda. Du kollar upp vad folk tycker och redovisar olika åsikter. Detta argumentet finns det med största sannolikhet grund för. Visst kan en hund som står under press låta det gå ut över vilthanteringen. Du skriver att många hundar med kass vilthantering nollade i helgen och att dom kanske inte gjort det med dummies. Det är jag övertygad om också. Kvaliteten på vilten orsakar självklart en del nollor som inte hade blivit på dummies eller nyskjutet vilt. Det blir tvärtom också. Många hundar finner apporterna väldigt lättvindigt på vilt genom att springa in apporterna. Vittringen från kallvilt känner hundarna av på 20-30 meter. Samma provuppläggning med dummies eller vid apportering under jakt hade visat brister i söket och viltfinnarförmågan hos en del av dom hundar som premierades under samma prov. Just där kommer en del av kritiken från viltförespråkarna. Dom där j-a dummiesarna är svåra att hitta och det håller jag med om. Men det är just det som är meningen. Man skall premiera dom hundar som letar framför dom hundar som bara springer. Ordet sök för mig betyder leta och inte ut och spring. Med det menar jag att dom skall hitta viltet med hjärnan och inte med benen. Det är faktiskt så också att en hel del hundar som klarar vilthanteringen på B proven inte gör det under jakt eller på A prov. Jag har en hel del exempel på hundar som jag dömt på praktiskt prov under åren och även en del exempel från A proven där stora brister visat sig i viltfinnarförmåga och apportgrepp. Detta är ändå hundar som klarat sig igenom hela B provssystemet med höga meriter därifrån. (Meriter tagna före dummiesarnas inträde i Elitklassen) För ett par år sedan hade vi prov med dummies även i övriga klasser pga fågelinfluensan. Följden är att en hel del hundar till största delen apporterat dummiesar på B proven. Statistiken från dom praktiska proven tyder inte på att fler hundar med dålig vilthantering skulle slinka igenom. Det borde nämligen visat sig där.

Fler argument för och emot viltet vill vi gärna ha in. Hade en lång diskussion igår med viltmästare Svensson och fick hans syn på det hela men det redovisar vi en annan gång.

Anders