Hej.

Vid infarten till vårt hus ligger våra grannars gräsmatta. När  man svänger in så har man vår häck på vänster sida och grannarnas gräsmatta på höger sida. Det finns två alternativ till parkering. Det ena alternativet är att parkera intill häcken. Alternativ två är att öppna den vita grinden och köra in och parkera på vår gårdsplan. Den stora gräsmattan tillhör inte oss, utan tillhör våra grannar. Vi ber alla besökare att undvika att parkera där.

Anders&Mirjam