Mattias och Knox fick en etta i ÖKL i helgen. Stort Grattis.

I helgen har jag skaffat mig nya erfarenheter. Åkte till Stockholm i förhoppning om att vi skulle kunna ha konstruktiva och lärorika diskussioner eftersom avdelningar och rasklubbar var representerade. Eftersom jag har ett stort hundintresse och det intresset är starkt kopplat till jakten så ligger sådana diskussioner varmt om hjärtat.

Tiden för arbetet har ju varit väldigt kort och det har inte funnits utrymme för att åka runt och förklara tankarna. Egentligen borde detta arbetet påbörjats under den förra jaktprovssekreteraren så hade vi legat betydligt bättre till i tiden. Eftersom det inte blev så var det enda återstående alternativet att vi kunde redovisa det på funktionärsträffen.

Vad som hände där trodde jag inte var möjligt. Av skäl som jag tror mig veta och delvis fått bekräftade så tar några delegater ton och i princip vägrar lyssna på vad vi har att säga. Nu handlade det inte om provens utveckling längre. Tyvärr så blev i alla fall jag så pass snopen att jag totalt tappade lusten att ens försöka argumentera i saken. Mycket i organisationen handlar om makt och positioner och intresset av hundarna och deras prestationer är av underordnad betydelse. Det är en känd taktik man använde sig av. Om man kan hindra folk från att framföra sitt budskap så riskerar man ju inte att falla för deras argumentation. En taktik som använts framgångsrikt i alla tider runt om i världen. Det finns även ett namn för det. Det är inte speciellt snyggt men ändamålet helgar medlen. Eller?

Jag kan bara beklaga att ni som hade förväntat er en konstruktiv diskussion och en dialog mellan er och retrieverkommittén inte fick det.

Hälsningar

Anders