B-provsträning på söndag den 26/9 kl. 15.00

Samling vid ån i Nymölla!

Pris  300 kr  per ekipage.

Anmälan per mail senast 25/9

Hälsningar
Mirjam