Det finns nu ett klargörande och motivering inlagd på http://www.ssrk.se/  under aktuellt och den är också utskickad till avdelningar och rasklubber. Klicka på länken så kommer ni direkt dit.

Anders